labplot

KDE4 data analysis and visualization application

LabPlot is a KDE-application for interactive graphing and analysis of scientific data. LabPlot provides an easy way to create, manage and edit plots. It allows you to produce plots based on data from a spreadsheet or on data imported from external files. Plots can be exported to several pixmap and vector graphic formats.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.