lablgtk2

An Objective Caml Interface to gtk2+

LablGTK2 uses the rich type system of Objective Caml 3 to provide a strongly typed, yet very comfortable, object-oriented interface to GTK2+. Objective Caml threads are supported, including for the top level, which allows the interactive use of the library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.