KUserFeedback Console

Kategorie: Development Network RemoteAccess

Command line utilities for the kuserfeedback server

KUserFeedback is a framework which allows applications to collect user telemetry and feedback surveys. This package provides tools to connect to and query a local or remote KUserFeedback server.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

KDE:Unstable:Extra Experimentální
1.0git117~b898aba

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.