KTimeTracker

Kategoria: Utility

Personal Time Tracker

KTimeTracker tracks time spent on various tasks.

  • Wersja 5.0.1
  • Rozmiar 293 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.