KtikZ

Kategorie: Graphics Office Viewer

Create TikZ diagrams for your publications

KtikZ is a small application helping you to create TikZ (from the LaTeX pgf package) diagrams for your publications. It requires qt5, libpoppler, LaTeX (pdflatex), the LaTeX preview-latex-style package and pgf itself. For the eps export functionality you also need the poppler-tools package.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.