ksplashx-branding-openSUSE

openSUSE branding for KDE splash

openSUSE branding for KDE splash (splashx engine)

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.