KNotes

Categoria: Utility

Popup Notes

KNotes is a note taking application for KDE.

  • Versió 20.04.2
  • Mida 500 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Debian Unstable

Debian Testing

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.