knightsgame

Multiplayer dungeon bashing game

Players must explore randomly generated dungeons and compete to solve various quests.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

games Experimentální
025

openSUSE Leap 15.6

games Experimentální
025

openSUSE Leap 15.5

games Experimentální
025

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.