knemo

The KDE Network Monitor

KNemo offers a network monitor similar to the one found in Windows. For every network interface it displays an icon in the systray.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

KDE:Extra Eksperimentaalne
0.7.7git.20191016T164...

SUSE SLE-15-SP1

CentOS CentOS-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.