KmPlot

Categories: Education Math

Mathematical Function Plotter

Mathematical function plotter by KDE.

  • Versió 20.04.2
  • Mida 800 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

openSUSE Backports for SLE 12 SP1

SUSE SLE-15-SP1

Debian Unstable

Debian Testing

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.