Klavaro

Kategorie: Education

Typing tutor

Klavaro is a touch typing tutor that is very flexible and supports customizable keyboard layouts. Users can edit and save new or unknown keyboard layouts, as the basic course provided by the program was designed to not depend on specific layouts.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.