KIO AudioCD

Categoria: Audio

KDE I/O Slave for Audio CDs

This package contains an KIO slave to access audio CDs.

  • Versió 20.04.2
  • Mida 300 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.