killswitch-applet

Manage Killswitches

killswitch-applet is a small application sitting in the system tray providing the possibility to manage all the killswitches found in the system. In this context, "managing" means enabling or disabling certain killswitches. This is especially useful if you have multiple killswitches like bluetooth, WWAN or WLAN.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.