killerd

Daemon for automatic killing of login shells

KillerD is a simple daemon for automatic killing of login shells with idle time exceeding given limits, runaway processes and other system hogs. Almost everything can be easily configured.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.