keyutils

Linux Key Management Utilities

Utilities to control the kernel key management facility and to provide a mechanism by which the kernel can call back to user space to get a key instantiated.

  • Wersja 1.5.10
  • Rozmiar 103 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

SUSE SLE-11 SP 4

RedHat RHEL-7

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.