kdm-branding-openSUSE

openSUSE branding for KDE login and display manager

This package contains openSUSE 42.1 branding for kdm, the login and session manager for KDE.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.