KDevelop Python Support

Kategorie: Development IDE

Python support for KDevelop

A KDevelop plugin which provides Python language support, including code completion and debugging using PDB.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

KDE:Unstable:Applications Experimentální
5.6.40git.20220701T21...

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.