kdebindings-smokekde

Kdebindings Smoke-kde library

SMOKE bindings for libraries created by the KDE community. Used by language bindings.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.