kdebase4

The Base KDE Apps

This package contains the basic applications for a KDE workspace.

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.