kde3-filelight

Graphical disk usage display

Filelight creates a complex, but data-rich graphical representation of the files and directories on your computer.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLFO:Main:Build

openSUSE:Leap:15.1