kcolorchooser

Color Chooser

This is an color chooser application for KDE.

  • Versió 18.12.3
  • Mida 40 KB
  • openSUSE Leap 15.1
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

openSUSE Backports for SLE 12 SP3

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Debian Unstable

Debian Testing

RedHat RHEL-7

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.