jshon

A JSON parser for the shell

Jshon parses, reads and creates JSON. It is usable from within the shell and can replace adhoc parsers made from grep/sed/awk as well as one-line parsers made from perl/python.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

utilities Experimentální
20131105

openSUSE Leap 15.3

utilities Experimentální
20131105

openSUSE Leap 15.2

utilities Experimentální
20131105

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

utilities Experimentální
20131105

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

utilities Experimentální
20131105

SUSE SLE-15-SP2

utilities Experimentální
20131105

SUSE SLE-15-SP1

utilities Experimentální
20131105

SUSE SLE-12-SP5

utilities Experimentální
20131105

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:13.1