jmtpfs

Fuse based MTP filesystem

Fuse based MTP filesystem.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

Fedora 39

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.