jhdf5

Java HDF5 Package

HDF is a versatile data model that can represent very complex data objects and a wide variety of meta-data. It is a completely portable file format with no limit on the number or size of data objects in the collection. This Java package wrap the native HDF5 library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

CentOS:CentOS-6