jdom

Java alternative to DOM and SAX

JDOM is, quite simply, a Java representation of an XML document. JDOM provides a way to represent that document for easy and efficient reading, manipulation, and writing. It has a straightforward API, is a lightweight and fast, and is optimized for the Java programmer. It's an alternative to DOM and SAX, although it integrates well with both DOM and SAX.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.