jdom2

Java manipulation of XML

JDOM is a Java-oriented object model which models XML documents. It provides a Java-centric means of generating and manipulating XML documents. While JDOM inter-operates well with existing standards such as the Simple API for XML (SAX) and the Document Object Model (DOM), it is not an abstraction layer or enhancement to those APIs. Rather, it provides a means of reading and writing XML data.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.