java-1_8_0-openjfx

OpenJFX runtime libraries

OpenJFX is an open source, next generation client application platform for desktop and embedded systems based on JavaSE. It is a collaborative effort by many individuals and companies with the goal of producing a modern, efficient, and fully featured toolkit for developing rich client applications.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.