jakarta-poi

Java API To Access Microsoft Format Files

The POI project consists of APIs for manipulating various file formats based upon Microsoft's OLE 2 Compound Document format using pure Java. In short, you can read and write MS Excel files using Java. Soon, you'll be able to read and write Word files using Java. POI is your Java Excel solution as well as your Java Word solution. However, we have a complete API for porting other OLE 2 Compound Document formats and welcome others to participate. OLE 2 Compound Document Format based files include most Microsoft Office files such as XLS and DOC as well as MFC serialization API based file formats.

  • Verze 2.5.1
  • Velikost 1,1 MB
  • openSUSE Leap 15.2
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.