jack-rack

LADSPA Effects Rack for JACK

JACK Rack is a stereo LADSPA effects rack for the JACK audio API. You can insert LADSPA effects through JACK Rack. It uses GTK+ 2 for the GUI.

  • Wersja 1.4.7
  • Rozmiar 86,9 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Bezpośrednia instalacja Expert Download

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.