imap2mbox

Saves remote IMAP4 Folders to local Mbox Files

imap2mbox is a simple script that save remote IMAP4 folders to local mbox files. It can be very useful if you need to save your remote mailboxes. It also supports creating an HTML archive.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.