identity-abstraction

A Java open source implementation of an identity-abstraction sdk

The Bandit Identity Abstraction assists applications in constructing, comparing, querying, and authenticating digital identities.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.