icon-naming-utils

Icon Name Specification Mapping Script

A script for creating a symlink mapping for deprecated icon names to the new icon naming specification names for desktop icon themes.

  • Verzia 0.8.90
  • Veľkosť 17,0 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.