icc-targets-npes

NPES Printing Characterisation Data

Printing characterisation data. These are CMYK characterisation data for GRACoL, SWOP and SNAP.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.3

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Fedora Rawhide (unstable)

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Mageia Cauldron (unstable)

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.