Typing Booster

An input completion utility

Ibus-typing-booster is a context sensitive completion input method to speedup typing.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

M17N Experimentální
2.24.4

openSUSE Leap 15.5

M17N Experimentální
2.24.4

openSUSE Leap 15.4

M17N Experimentální
2.24.4

openSUSE Factory RISCV

M17N Experimentální
2.24.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.