i3

Tiling window manager

i3 is a tiling window manager for X11. It supports tiling, stacking, and tabbing layouts, which it handles dynamically. Configuration is achieved via plain text file and extending i3 is possible using its Unix domain socket and JSON based IPC interface.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Debian 12

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.