hxtools

Collection of day-to-day tools (binaries)

A collection of various tools. Some of the important ones: * fd0ssh(1) — pipe for password-over-stdin support to ssh * ofl(1) — open file lister (replaces fuser and lsof -m) * tailhex(1) — hex dumper with tail-following support

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

utilities Experimentální
20221119

openSUSE Leap 15.4

utilities Experimentální
20221119

openSUSE Leap 15.2

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.1

openSUSE:11.4

SUSE:SLE-15:GA