htmldoc

HTML Processor that Generates HTML, PostScript, and PDF Files

HTMLDOC converts HTML source files into indexed HTML, PostScript, or Portable Document Format (PDF) files that can be viewed online or printed.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:ALP:Experimental:Slowroll:Base

openSUSE:Slowroll:Base

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.2

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:11.1

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

AlmaLinux:9