Howl

Kategorijos: TextEditor Utility

Editor with keyboard-centric minimalistic interface

Howl is a general purpose editor that is customizable. It is built on top of the LuaJIT runtime, and can be extended in either Lua or Moonscript. It has a minimalistic UI, driven mainly using the keyboard.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.5“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.