hgview

Visual Log Navigator for Mercurial

hgview is a simple tool aiming at visually navigate in a Mercurial repository history. It is written in Python with quick and efficient key-based navigation in mind, trying to be fast enough to be usable for big repositories.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.