hexchat

A graphical IRC (chat) client

HexChat is a graphical IRC chat client for the X Window System. It allows to join multiple IRC channels (chat rooms) at the same time, talk publicly, private one-on-one conversations, etc. File transfers are possible.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

network Experimentální
2.14.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

openSUSE Backports for SLE 15

Debian 9.0

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.