gwenview

Simple Image Viewer for KDE

Gwenview is a simple image viewer for KDE. It features a folder tree window and a file list window, providing easy navigation of your file hierarchy.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Debian Unstable

Debian Testing

Debian 11

RedHat RHEL-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.