gufw

Uncomplicated Firewall

An easy, intuitive, way to manage your Linux firewall. It supports common tasks such as allowing or blocking pre-configured, common p2p, or individual ports port(s), and many others!

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

Debian 10

Debian 9.0

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 35

Fedora 34

Fedora 33

Fedora 32

Ubuntu 18.04

Ubuntu 16.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.