Character Map

Kategoria: Utility

A Featureful Unicode Character Map

Gucharmap is a featureful unicode character map.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.4

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.