gtkhtml2

Lightweight HTML rendering/printing/editing engine

GtkHTML is a lightweight HTML rendering/printing/editing engine. It was originally based on KHTMLW, part of the KDE project, but is now being developed independently.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:11.4

openSUSE:11.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

Intel:Moblin2