gtk3-theming-engine-adwaita

Adwaita GTK+ Theming Engine

Adwaita is the default GNOME theme in GNOME 3.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.