gtk2-theme-fancycandy

Theme for Murrine GTK engine

Themes for Murrine GTK engine.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-15:GA