GTick

Kategorie: AudioVideo Music

A metronome application

GTick is a metronome application written for GNU/Linux and other UN*X-like operting systems supporting different meters (Even, 2/4, 3/4, 4/4 and more) and speeds ranging from 10 to 1000 bpm.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.