gstreamer-0_10-plugins-good

GStreamer Streaming-Media Framework Plug-Ins

GStreamer is a streaming media framework based on graphs of filters that operate on media data. Applications using this library can do anything media-related, from real-time sound processing to playing videos. Its plug-in-based architecture means that new data types or processing capabilities can be added simply by installing new plug-ins.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.2“ paketų

Platinamieji paketai

openSUSE Leap 15.1

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.