gstreamer-0_10-plugin-gstclutter

GStreamer Clutter Plug-In

Clutter is an open source software library for creating fast, visually rich and animated graphical user interfaces. This plug-in for GStreamer contains elements to render to Clutter textures.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.