gstreamer-0_10-plugin-gnonlin

Non-liner audio and video support for GStreamer

Gnonlin is a library built on top of GStreamer, which provides support for writing non-linear audio and video editing applications. It introduces the concept of a timeline.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.